Sport Invest Group - Sport Invest

Souhlas se šířením obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu

Tímto uděluji souhlas společnosti Sport Invest Travel s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 24704334, (dále jen "SIT") k zasílání jejích  obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění na  e-mailovou adresu zadanou ve formuláři.

Současně tímto uděluji SIT souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro účely zasílání jejích obchodních sdělení, zejména svého jména, příjmení a poskytnuté e-mailové adresy, a to za účelem zasílání obchodních sdělení obsahující nabídky nákupu výrobků a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných SIT a šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu …. let. Prohlašuji, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že jsem byl poučen o tom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Po uplynutí lhůty 5 let je SIT povinna tyto údaje ze svých databází vymazat a nadále nezpracovávat.

Uvedená e-mailová adresa může být zpřístupněna zaměstnancům SIT, případně pověřenému zpracovateli anebo správci osobních údajů v databázích SIT a těm, jež jsou oprávněni šířit jménem SIT obchodní sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnuté údaje budou zpracovávány SIT i pověřeným zpracovatelem automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě.

Beru na vědomí, že mám právo přístupu k mým osobním údajům zpracovávaným SIT, právo na kontrolu a opravu osobních údajů, právo žádat jejich přenos třetímu subjektu anebo jejich vymazání, jakož i další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jakožto i Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Beru na vědomí, že mám právo kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů  i zasíláním obchodních sdělení SIT písemně odvolat. V případě e-mailové adresy mám  možnost odmítnout souhlas s využitím elektronického kontaktu kliknutím na odkaz odhlášení odběru newsletteru v patičce každé obdržené e-mailové komunikace nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@sport-invest.cz.